Nowe zastosowanie tymozyny Tα1 w leczeniu mukowiscydozy

1

Naukowcy z George Washington University (GW), Uniwersytetu w Perugii i Uniwersytetu w Rzymie odkryli potencjalnie nowe zastosowanie  tymozyny alfa 1 (Tα1)  w terapii mukowiscydozy (CF).

Naukowcy na łamach czasopisma “Nature Medicine” ogłosili, że Tα1, syntetyczna wersja naturalnie występującego peptydu po raz pierwszy wyizolowanego z grasicy cielęcej, koryguje wiele wad tkankowych znajdujących się w płucach i jelicie cienkim (w mysim modelu CF), jak również wady w kanale  chlorkowym CFTR (in vitro, w komórkach izolowanych od pacjentów z mukowiscydozą z mutacją ΔF508, nie używano komórek z innymi mutacjami CFTR). Tα1 nie tylko znacznie zmniejsza stan zapalny, ale również zwiększa stabilność i aktywność kanałów chlorkowych. Z powodu tego dwutorowego działania, Tα1 oferuje duży potencjał terapeutyczny.

Tymozyna α1
fot. 1. Tymozyna α1

Tymozyna α1 to naturalny 28-aminokwasowy peptyd, który zwiększa koncentrację cGMP w cytoplazmie tymocytów. Tymozyna jest hormonem tkankowym, pobudza limfocytopoezę (tworzenie) i przyśpiesza dojrzewanie limfocytów T w grasicy. Tymozyna została odkryta w połowie lat 60-tych poprzedniego wieku, podczas badań nad znaczeniem grasicy w rozwoju układu odpornościowego kręgowców.

W 2009 r tymozyny α1 została zatwierdzona do stosowania w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu B i C  (WZW B/HBV i WZW C/HCV), a także do stosowania w celu zwiększenia odpowiedzi immunologicznej, w leczeniu innych chorób.

Inne, wcześniejsze badania naukowe i kliniczne sugerują, że tymozyna α1 może być użyteczna w leczeniu wstrząsu septycznego (formy sepsy), zespołu ostrej niewydolności oddechowej, zapalenia otrzewnej, ostrego zakażenia wirusem cytomegalii (CMV), gruźlicy (TB) , zespołu ostrej niewydolności oddechowej i zakażenia płuc u pacjentów krytycznie chorych.

Tα1 ma doskonały profil bezpieczeństwa i nie wywołują poważnych skutków ubocznych. Omawiane badania pokazują, że może być zastosowana w przypadku mutacji ΔF508, być może (tego nie badano) także w przypadku innych mutacji z tej samej klasy II. Pierwszych badań klinicznych na ludziach można się spodziewać w ciągu kilku najbliższych lat.

fot.1 Tymozyna  Licencja CC BY-SA 3.0 Autor: A2-33
Część informacji na podstawie George Washington University oraz Nature Medicine

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

  1. Monia mówi

    może w końcu jakiś tani lek na mukowiscydozę, oby

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.