Baza adresowa Wojewódzkich Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Białystok
ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
Tel. 85 743-92-75, 85 743-92-76

Bydgoszcz
ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz
Tel. 52 349-75-19, 52 349-75-16

Elbląg
ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg
Tel. 55 232-74-26

Gdańsk
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
Tel. 58 307-74-08

Gorzów Wielkopolski
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Tel: 95 711-54-02

Katowice
ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice
Tel. 32 207-78-14, 32 207-78-15

Kielce
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
Tel: 41 342-16-57, 41 342-18-67

Kraków
Adres siedziby: ul. Olszańska 5, 31-513 Kraków
Adres korespondencyjny: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
Tel: 12 392-13-96

Lublin
ul. Bazylianówka 46, 20-143 Lublin
Tel: 81 740-66-50, 81 740-70-18

Łódź
ul. Lecznicza 6, 93-173 Łódź
Tel: 42 664-20-48, 42 664-20-46

Opole
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
Tel: 77 452-42-30

Poznań
ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań
Tel: 61 851-52-15
Fax: 61 851-52-15

Rzeszów
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
Tel. 17 867-13-00

Szczecin
Adres siedziby: ul. Dubois 27, 70-610 Szczecin
Tel: 91 814-02-96, 91 814-02-97
Adres korespondencyjny: ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

Warszawa
ul. Generała Andersa 30, 00-210 Warszawa
Tel: 22 536-05-45, 22 536-05-40
Fax: 22 536-05-42

Wrocław
Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław
Tel. 71 340-69-56, 71 340-69-59