Zmiany w składaniu zeznań podatkowych od 2019 roku (e-PIT i 1%)

0
 1. Krajowa Administracja Skarbowa rozliczy Twój PIT-37 lub/i PIT-38

W listopadzie weszła nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która mówi o uproszczeniu rozliczenia tego podatku i nakładająca na fiskusa obowiązek wypełniania deklaracji za podatników. Oznacza to, że nie trzeba wypełniać żadnych wniosków ani deklaracji by rozliczyć PIT.

Za pośrednictwem portalu podatkowego Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) udostępnia podatnikowi PIT-37 lub/i PIT-38.

 

 1. Co to e-PIT?

Twój e-PIT to zeznanie podatkowe, które będzie udostępnione na serwisie podatki.gov.pl od 15 lutego 2019 roku pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

KAS wypełni dla podatników PIT zeznania podatkowe, bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu za rok ubiegły (np. KRS OPP, ulga na dzieci) i danych znajdujących w rejestrach własnych szefa KAS (np. zaliczka wpłacona na podatek dochodowy w trakcie roku przez podatnika) oraz innych rejestrach państwowych jak np. ZUS. Taki Twój e-PIT  można będzie zweryfikować, zaakceptować bez zmian, poprawiać czy uzupełniać dane, których nie posiada urząd skarbowy. Można też będzie całkowicie odrzucić i rozliczyć samodzielnie. Jeśli do 30 kwietnia nic się nie zrobi z przygotowaną deklaracją, to wtedy taki e-PIT zostanie uznany za akceptowany.

Kto skorzysta na zmianach

Możliwością rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną objęci podatnicy rozliczający się:
• indywidualnie;
• wspólnie z małżonkiem;
• w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

 1. Zmiany w e-PIT

Uzupełnia się lub modyfikuje samemu brakujące dane, których fiskus nie zna:

 • uzupełniać w zakresie odliczenia od dochodu – darowizny (np. na cele krwiodawstwa, kultu religijnego), wydatki na cele rehabilitacyjne, z tyt. użytkowania sieci internet, wpłat dokonanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, itp.;
 • modyfikować w zakresie wyboru formy opodatkowania (wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci);
 • przekazać 1% swojego podatku wskazując OPP, jeśli pierwszy raz, albo chcesz zmienić;
 • wpisać cel szczegółowy 1%, jeśli to pierwszy raz, albo zmienić;
 • można będzie weryfikować numer rachunku, jaki ma się zgłoszony w urzędzie skarbowym do zwrotu nadpłaty i – w przypadku jego zmiany lub braku – będzie można wskazać nowy właściwy numer rachunku;
 • nic nie robić – wtedy z upływem terminu do składania zeznań rocznych zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT;
 • odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Aby to poprawić, zmienić deklarację, podatnik musi wejść na stronę www.podatki.gov.pl
i zalogować się do usługi Twój e-PIT, podając swoje dane (PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę przychodu z deklaracji za rok poprzedni i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców, np. PIT-11 za rok 2018) albo używając profilu zaufanego.

UWAGA:

W PIT przygotowanym przez urząd skarbowy podatnik będzie mieć automatycznie wskazaną OPP, której przekazał 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1% podatku należnego. Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły podatnik wskazał cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie również wskazany w PIT, przygotowanym przez urząd skarbowy..

 

 1. Co to PIT-OP?

PIT-OP to oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (OPP) składane przez:

 • emeryta lub rencistę;
 • osobę, która otrzymała od organu rentowego roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A za 2018 r.;
 • osobę, która nie uzyskała innych dochodów w 2018 roku, które powinna wykazać
  w zeznaniu podatkowym na druku PIT-37 lub PIT-36.

W oświadczeniu PIT-OP wskazuje się numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) tej OPP, której chce się przekazać swój 1% podatku. PIT-OP składa się od 1 stycznia do 30 kwietnia 2019 roku.

 

 1. Termin zwrotu nadpłaty
 • wersja elektroniczna – Od 2019 roku dla rozliczeń złożonych elektronicznie (od momentu zaakceptowania lub naniesienia poprawki i zatwierdzenia) obowiązuje krótszy termin zwrotu nadpłaty podatku – 45 dni. Skrócony termin będzie liczony od 15 lutego, jeśli będzie PIT złożony przed tą datą. Jeśli do 30 kwietnia nie będzie nic robione z e-PIT, to od tej daty liczy się również 45 dni.
 • wersja papierowa – od momentu złożenia deklaracji – 90 dni.

 

WAŻNE:

Zeznania sporządzone przez urząd skarbowy w ramach usługi Twój e-PIT będą udostępnione wyłącznie w internecie. Dalej będzie mógł podatnik złożyć PIT w formie papierowej.

Jak przekazać 1% podatku na rzecz wybranej OPP w usłudze Twój e-PIT

Infografika: Jak przekazać 1% podatku na rzecz wybranej OPP w usłudze Twój e-PIT 

Źródło: www.podatki.gov.pl

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2018 poz. 800,
  z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2018 poz. 200, z późn. zm.)
 • Ustawa z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 2126)
 • Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 2017 poz. 528)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego
  (Dz. U. 2017 poz. 539)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. 2017 poz. 1802)

Magdalena J. Tomczyk

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.