Powstanie Śląskie Centrum Chorób Zakaźnych

0

Przy Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu powstanie Śląskie Centrum Chorób Zakaźnych.

W aglomeracji śląskiej, w przeciwieństwie do innych województw ościennych, nie funkcjonuje oddział kwarantannowo-izolacyjny, przystosowany do hospitalizacji oraz izolacji chorych zakażonych szczególnie niebezpiecznymi patogenami. Powoduje to istotne zagrażanie epidemiczne dla całego regionu. W ramach projektu przewidziane jest utworzenie Śląskiego Centrum Chorób Zakaźnych wyposażonego w pomieszczenia kwarantannowo-izolacyjne, z kontrolowanym obiegiem powietrza oraz śluzami, zapewniającymi pełne bezpieczeństwo innych chorych i personelu. Co więcej Centrum to powinno pełnić funkcje referencyjne, szybkiego reagowania oraz doradztwa innym jednostkom regionu z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Poza pomieszczeniami kwarantannowo-izolacyjnymi oraz ambulatorium, Centrum byłoby wyposażone w system informatyczny umożliwiający szybki kontakt ze specjalistami chorób zakaźnych lekarzom dyżurnym innych szpitali na terenie Śląska. System ten działać będzie na autorskim oprogramowaniu, dedykowanym szpitalom w sieci. Ponadto, byłby dodatkowo wyposażony w automatyczne algorytmy oceny ryzyka wystąpienia szczególnie niebezpiecznych zakażeń, oparte na inteligentnych algorytmach dostępnych drogą internetową dla innych Szpitali. Algorytmy te pozwolą na zautomatyzowane, wstępne ustalenie zagrożenia zachorowania na niebezpieczną chorobę zakaźną, zaproponowanie rozpoznania oraz ułatwią kontakt z lekarzem dyżurnym Centrum. Śląskie Centrum Chorób Zakaźnych może powstać na bazie oraz gruntach Górnośląskiego Centrum Medycznego. Lokalizacja taka jest podyktowana możliwością z korzystania z bogatej infrastruktury diagnostycznej oraz konsultacyjnej.

Powstanie Śląskiego Centrum Chorób Zakaźnych wraz z systemem informatycznym ostrzegania i konsultacji zwiększy bezpieczeństwo zdrowotne regionu oraz z uwagi na dynamiczne rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych ograniczy ryzyko rozwoju epidemii na Śląsku. Wczesna izolacja chorych z chorobami o wysokiej zakaźności zmniejszy możliwość rozprzestrzeniania się zakażeń na wysoce zindustrializowanym terenie aglomeracji śląskiej, znacznie redukując liczbę zachorowań wtórnych. Centrum zwiększy też bezpieczeństwo epidemiologiczne innych placówek medycznych, umożliwiając szybkie przekazanie chorych wymagających pilnej izolacji, ograniczając ryzyko rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych w tych jednostkach.

 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, fot. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach im. prof. Leszka Gieca

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.