Wstrzymanie finansowania zakupu Kalydeco w ramach programu lekowego w Rabce-Zdroju – odpowiedź NFZ

0

Fundacja Oddech Życia otrzymała informację od dwóch pacjentów o wstrzymanie finansowania zakupu Kalydeco w ramach programu lekowego “Leczenie mukowiscydozy (ICD-10 E84)” po dwóch miesiącach od rozpoczęcia terapii. Fundacja wspólnie z portalem OddechZycia.pl zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie sytuacji do NFZ.

Bernard Waśko, Zastępca Prezesa ds. Medycznych NFZ dla portalu OddechZycia.pl:

W dniu 31 maja br. Departament Gospodarki Lekami Centrali NFZ zwrócił się do Małopolskiego OW NFZ z prośbą o zbadanie sprawy i odniesienie się do informacji dotyczącej wstrzymania przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdrój leczenia pacjentów w programie lekowym B.112 „Leczenie mukowiscydozy (ICD-10 E84)” z zastosowaniem leku Kalydeco®.

Zgodnie z otrzymanymi wyjaśnieniami, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdrój zwrócił się do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pismem z dnia 7 maja 2021r. o zwiększenie wartości umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, ze szczególnym uwzględnieniem programu lekowego „Leczenie mukowiscydozy (ICD-10 E84)”. Z uwagi na wysokość środków finansowych będących w dyspozycji Małopolskiego OW Funduszu, zwiększenie wartości umowy Świadczeniodawcy nie było wówczas możliwe, jednocześnie oddział poinformował świadczeniodawcę, że zwiększenie wartości umowy zostało uwzględnione w planowanych zmianach. W piśmie z dnia 20 maja 2021 r. zapewniono bowiem Świadczeniodawcę, iż w przypadku oczekiwanej przez Fundusz korekty planu finansowego wniosek Instytutu zostanie ponownie rozpatrzony.

Obecnie Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ prowadzi prace związane z analizami poziomu wykonania świadczeń oraz dostępnych środków finansowych w planie finansowym Oddziału mając na uwadze kolejne miesiące finansowania terapii dla pacjentów we wszystkich programach lekowych oraz poddanych chemioterapii, w tym pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdrój. W analizach uwzględnia się również możliwość przesunięcia środków finansowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami planu finansowego OW NFZ w ramach całkowitego budżetu na refundację.

Wobec przedstawionej informacji o czasowym wstrzymaniu kontynuacji terapii dwóch pacjentów w przywołanej placówce zostały przeprowadzone bezpośrednie rozmowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z Dyrekcją Instytutu, w zakresie kontynuacji terapii wskazanych pacjentów, tak aby leczenie było prowadzone w sposób niezakłócony.

Dyrekcji Szpitala przedstawione zostały rozwiązania, których oczekiwanym skutkiem będzie dalsze niezaburzone prowadzenie terapii wskazanych pacjentów. Ponadto informujemy, że Małopolski OW NFZ dotychczas pokrywał corocznie w 100% koszty terapii pacjentów w programach lekowych oraz chemioterapii.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.