Po otwarciu galerii handlowych kina pozostaną nadal zamknięte, klienci będą musieli nosić maseczki i rękawiczki

0

Kina, strefy aktywności fizycznej, strefy gier i wyspy handlowe będą nadal zamknięte po zaplanowanym na 4 maja otwarciu galerii handlowych; klienci będą musieli nosić maseczki i rękawiczki – wynika z wytycznych przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.
Jak podał resort procedury mają m.in. zwiększyć bezpieczeństwo pracowników galerii handlowych i ograniczenie liczby kontaktów na ich terenie.

Zaleca się utrzymanie odległości przynajmniej 2 m pomiędzy klientami galerii handlowej, każda osoba w galerii będzie musiała zasłaniać nos i usta. Klienci będą ponadto mieli obowiązek noszenia w sklepach rękawiczek jednorazowych lub rękawiczek foliowych, które ma zapewnić operator sklepu.

Ponadto galerie będą musiały zapewnić możliwość kupienia maseczek w przynajmniej jednym sklepie lub punkcie ustanowionym przez zarządcę. Konieczne też będzie umieszczenie informacji przy wejściu o takiej możliwościze wskazaniem lokalizacji sklepu, ewentualnie ustawienie automatów do kupowania maseczek.

Wprowadzony zostanie limit osób, które będą mogły przebywać w galerii, czy sklepie wielkopowierzchniowym, który wyniesie 1 osobę na 15 m kw. powierzchni handlowej.

Wyłączone mają zostać z działalności strefy relaksu oraz strefy odpoczynku w tym również ławki. Maksymalną liczbę osób mogących przebywać w windzie określono poprzez podzielenie maksymalnego dopuszczalnego limitu przez trzy.

Zakazane będzie spożywanie jakichkolwiek posiłków i produktów w przestrzeni komunikacyjnej poza wydzieloną strefą gastronomiczną. Z użytku mają zostać wyłączone przebieralnie, chyba że będą dokładnie czyszczone po każdym kliencie, środkami chemicznymi.

Wprowadzone mają być procedury zwiększające częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji, ze szczególnym uwzględnieniem toalet, uchwytów, poręczy klamek, przycisków w windach.

Przewidziano, że strefy gastronomiczne mają być wydzielone widoczną, fizyczną barierą. Liczba klientów ma być ograniczona, tak aby na jedną osobę przypadało 15 m2 powierzchni, minimum 15 m2. W strefach tych ma zostać wprowadzona szczególna dyscyplina utrzymania 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, poprzez zastosowanie widocznych wskazówek jak naklejki na podłodze lub stojące znaki.

W fazie, w której nastąpi uruchomienie galerii handlowych, w strefie gastronomicznej będzie możliwe kupowanie żywności wyłącznie na wynos i w ramach dostaw. Dania nie mogą być spożywane na miejscu, w galerii, na ulicy.

W fazie, w której zostaną otwarte strefy gastronomiczne, będzie możliwość spożywania posiłków na miejscu, z pewnymi obostrzeniami.Przy jednym stoliku, z wyłączeniem rodzin, będzie mogła siedzieć jedna osoba, chyba, że jego wielkość umożliwi zachowanie odległości min. 2 m między osobami.

Zaleca się ponadto, na przykład poprzez zniżki lub materiały promocyjne, korzystania pracownikom i klientom z aplikacji ProteGO Safe.

Aplikacja ProteGo Safe została przygotowana przez polskich programistów pod nadzorem resortu cyfryzacji i ma na celu kontrolę nad rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że dzięki tej aplikacji użytkownicy dowiedzą się, czy są w grupie ryzyka i czy powinni odbyć kwarantannę.

Chodzi o aplikację przygotowywaną przez polskich programistów pod nadzorem resortu cyfryzacji, która ma na celu kontrolę nad rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Ministerstwo zapewniło, że dzięki aplikacji ProteGo użytkownicy dowiedzą się, czy są w grupie ryzyka i czy powinni odbyć kwarantannę.

W wytycznych napisano, że w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak zarażenia koronawirusem jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu , osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego.

Należy też zgłosić taki incydent kierownictwu obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie miejsc, w których poruszała się i przebywała taka osoba, dzięki czemu bedzie można przeprowadzić rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

Z kolei w przypadku wystąpienia u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem trzeba odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym można czasowo odizolować go od innych.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ drag/

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.