d="menu-item-3332" cla3305menu-item menu-item-type-post_typemenu-item-object-ufaq-catemenu-item-has-merm-811mim-fade menu-have-icon menu-icon-type-fontawesome menu-item-1474">
 • jiydozi? d="imas://oddechzycia.pl/wp-content/uploads/2018/04/baner_r6/izotoclk_z_limonke-357x210="Resp="imabs-crcsk" {"baseurl":"/oddechzycia.pl\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/mz.jpg6\/","sizes":{"210":"izotoclk_z_limonke-210x136="Re","279":"izotoclk_z_limonke-279x220="Re","357":"izotoclk_z_limonke-357x210="Re","750":"izotoclk_z_limonke-750x430="Re","1280":"izotoclk_z_limonke="Re"}}"v clasin-menu-mg-hols="sips://oddechzycia.pl/abc-mukowdeetcyjak-zrobic-domowy-izotoclk-i-hiseatoclk-w-pan>jiydozeys=" div>
  jiydozeysontent-wlate-nech 418 s-s="bdiv> Jak zrobićmdomowy izotoclk i hiseatoclk cypan>jiydozi?> div>v>
 • div>v>
 • div>v>
 • ; i bs_ch s_pagindee_145453319 {"> ,"dayNamde> div> ettpllow" tp:\tgo-col dtn-dirpaginder_a tp:\ id=""Od="imaitem145453319 dD" hrefNastępnyimg id="Następne cial-ite-bouya659 r earzai"> div> e
 • d="menu-item-3332" cla3074menu-item menu-item-type-post_typenu-item-object-ufaq-catemu-itemim-fade menu-have-icon menu-icon-type-fontawesome menu-item-1474">
  /nav> section> ction> d="menu-item-3332" cla3076menu-item menu-item-type-post_typenu-item-object-ufaq-catemu-itemim-fade menu-have-icon" cla3076mlhttps://oddechzycia.pl/ufaqs/abcwye-nze24e/">Wye-nze24e cla i id="miv/nav> ssssssss=="main-menus cha"> ssss="item-titls chahandldiv siocial-ite-bouys chr
 • < antent/oddechzycia.pl/ufaqs/abclassinput _typefs chrego-col s chaaield\ i placehols="="Szuk-24e...\ i valupef"iscmpefs\ i D" hrefSzuk-j:\ i autocory" trefoffclassinput _typefsubmi:\tgo-col s chasubmi:\tvalupefSzuk-24e"on> anda> <> ssssssss=
 • iv> ss="item-titl-icon mndldiv ss="item-titllindzia
  = s="containercogon"> ettps://oddechzycia.pl/ufaqs/abc" " clprop="ps:\pllow"hite""/div> ssss<-mg s://oddechzycia.pl/wp-content/uploads/2018/04/baner_r1cia.pl/_wp-co_cogo.png id="mm etpimaskOa.pl/ Żkowa" />de> div> ow rohrefow igder_a earzailabel="Brehacrumbs"f-icon fa brehacrumb bsm-pure"bc-top tryle" s"sub-menu"fa brehacrumba" cls" " clscope " cl_typefddeczycschema.org/BrehacrumbLleau>smetc scmpefnumberOfI cls" ploads/="3" />smetc scmpef" clLleaOrs="siploads/="Ascen:"\u" />snu-i clprop="" clLleaElem> i " clscope " cl_typefddeczycschema.org/LleaI cl"f-icon fa brehacrumbu-itemfa brehacrumbubeginmlhtti clprop="" clsips://oddechzycia.pl/abc-muko\pllow"hite"v ss="iti clprop='scmp'>Oa.pl/ Żkowa metc i clprop=" meier_a eploads/="1" />scla i isnu-i clprop="" clLleaElem> i " clscope " cl_typefddeczycschema.org/LleaI cl"f-icon fa brehacrumbu-itemlhtti clprop="" clsips://oddechzycia.pl/abc-muko/aktualnoscic" ss="iti clprop='scmp'>Aktualności metc i clprop=" meier_a eploads/="2" />scla i isnu-i clprop="" clLleaElem> i " clscope " cl_typefddeczycschema.org/LleaI cl"f-icon fa brehacrumbu-itemfa brehacrumbuen:v ss="iti clprop='scmp'>Minlea metc i clprop=" meier_a eploads/="3" />smetc i clprop="" clsiploads/="ddechzycia.pl/abc-muko/aktualnoscicminlea <-zdrowi -pracujemy-scd-agencja-badane-3dycznych/"/a i isnav>sdiv> swow s="content-wrap"> iontent-wrap"> "> lass="content-wrap" ass="content-wral-sm-8 rap"> ">div "
  las <> ssssssss=artibsm-itemlate-3418sontent-wlate-3418418 s _type men "tdeuirp: { andard tribe-no-ren late-dhumbnreadndadania--aktualnoscindadania--rzcd tag-agencja-badane-3dycznych si659 late-rap"> iv clas class="logo-col si659 featucolmlhttntent-wlate-nhumbnreadopen-l-widboxsips://oddechzycia.pl/abc-muko/t/uploads/2018/04/baner_r3/mz="Res><-mg pimask d="imas://oddechzycia.pl/wp-content/uploads/2018/04/baner_r3/mz-750x430="Re"> ssssssss= a"/div> ssss
  <> ssssssssclass="logo-col late-hehavrc
  Aktualności la s="item-titlnerm-badge merm-659clhttps://oddechzycia.pl/ufaqs/abcaktualnoscicrzcdc">Rząd cla las <> ssss s="item-titllate-nech u i clprop="hehalind">Minlea /div> ssssAutor Oa.pl/ Żkowa ba ss= a"/div> s="item-titlnimp"> ettps://oddechzycia.pl/ufaqs/abcaktualnoscicminlea <-zdrowi -pracujemy-scd-agencja-badane-3dycznych/#respon:vain-menulate-shad -dtn late-shad -dtn-corm> s"> s dD" hrefDodaj kom> arz na4temat: "1 |"s="bf-icon fa fa-lie-bouyc s darzai"> 0 ba a>sss
  <> s="logo-col shad - mndldi ss="item-titlshad - mndldi late-shad -dtn rankrdefaultimg id="siocial-itfa fa-life-bouyshad -al sbf-icon number">10 ba <> sss/div>ss="item-titlsoaqslu-itemfacebook-ren d lhttps://oddechzycwww.facebook.cor/shad rnce"?u=ddech%3A%2F%2Fia.pl/ufaqs/ab%2Faktualnosci%2Fminlea <-zdrowi -pracujemy-scd-agencja-badane-3dycznych%2F dDlank" _blank\pllow"nofollow"f-icon fs-button-eo\ponclick="window.open(this.ps:/, 'shad -facebook','left=50,top=50,width=600,pe-wid=320,toolba<=0');plltuclie-lse;"ass="item-titlfa-ls="bf-icon fa fa-lie-bouyfacebookrss="item-titlnumber">10 la ss="item-titlsoaqslu-itemtwi-fad lhttps://oddechzyctwi-fad.cor/shad ?text=Minlea <+Zdrowi +%26%23kt11%3B+pracujemy+scd+Agencj%C4%85+Bada%C5%84+Medycznych @ia.pl/ufaqs&url=ddech%3A%2F%2Fia.pl/ufaqs/ab%2Faktualnosci%2Fminlea <-zdrowi -pracujemy-scd-agencja-badane-3dycznych%2F dDlank" _blank\pllow"nofollow"f-icon fs-button-eo\ponclick="window.open(this.ps:/, 'shad -twi-fad','left=50,top=50,width=600,pe-wid=320,toolba<=0');plltuclie-lse;"ass="item-titlfa-ls="bf-icon fa fa-lie-bouytwi-fad lhoro scla < <> sssss=="main-menu> a--ploads/4bsm-pure"ti659 late-rap"> iv clas clas"mptem-titlaield aield--scmpaaield-sm-d aield--_typestrregclong aield--labeli"> s="content-wfield aield--scmpabody aield--_typetext-wi-hasummary aield--labeli"> I < o -3c mnizm różnicujący a-b s:/ruzycji41łatnika p: { d 4takiemcziałani sprowadzą laza granicami.v>

  Minlea <-3dycznych podczas III Kongllsu Wyzwań Zdrowotnych (Heal h Challenges Congllsssrakt11; HCC), odbywająceni ieę w d24ech 8-10 marcm cyKatowicech.v>

  Szuaowski mówiłstam m.in., że w proceiee badań, rozwoju i wdroże24e nowych dachnologii -3dycznych są w kraju lamysły, ścieżki badawcze i możliwościsprowadzeni sprojektn>

  rakt20;Żeby ta s:/ruzycja była4– a jeentemodpowieczialny niemza sektor gospodarki, amza pkowintn> <– jeżeli mamy wysyp nowych dachnologii -3dycznych, śweetnie, (…),pime skoro mamy określony budżen na ochrocę zdrowi w Polsce,4to w jaki sposób niploza>d 4tachnologie nielekowe, lekowe, dadzą najweększą korzyia z pkowintowi, ktn>d 4będą najlepi j laią iały wskaźniki?rakt21; rakt11; pytałsSzuaowski.v>

  rakt20;Tu wchoa>d 4,"dygotowujemy w Minlea

  Zazna auemNwisi, ainansujące badani spodtriwowe i Narozowe C> auemBadań i Rozwoju, ktn>d 4ainansuje badani swdroże24owe. rakt20;Nie mamy agencji, ktn>da analizowałaby w1ływ tych produktn> , ktn>d 4wyjdą z NCBR, na laiulację pkowintn> rakt21; rakt11; wskazałsminlea <.v>

  Zasygnalizował, że rolą takiej agencji powi dkowisiemzapewni sektor prywatny. rakt20;Nie będzie nigdy badań klinlcznych wisiektn>dkowiproceiech dkowisiemjeen to w bezlaśrayNamy a da sainansuje siekomercyjna badani sklinlcznerakt21; rakt11; wyjaśnił.v>

  Naweązałsteż4do prac scd -3c mnizmtem-ającymyzapewni z ze strony 1łatnika p: { d 4takiemcziałani sprowadzą na śweeciesiatraktuje Polskę _tlko jako rynek zbytuv>

  rakt20;Pracujemy scd tzw. RTR-tem– i to dotyczy główsiemlekn> , ime niempowi , i wobowi\ichiobszarn> s:/ruzycji4(rakt30;). Chcemy, żeby polscy słrakt21; rakt11; zazna

  rakt20;Jeżeli to wprowadzimy, mam scdzieję, że iloia z pie24ędzy wiobszarze R&D (Res ch and Developm> ) w Polsce,4czy wilateaciscziałn> R&D,4czy wilateacisainansowa=1c scisi i badań R&D,4np. Agencji Badań Medycznych, zweększy ieęrakt21; rakt11; ocenił.v>

  P"dast"dagałs,"dy tymym.in. ,"dad źh 418jętymypatriotyzmtemgospodarczym. Akcentując kwestię odpowieczialnościsza pkowintn>

  rakt20;W zweązku z tymynie mówmy, że ttlko polskee firmy, czy że wspieramy polskee firmy. Ttlko w tej chwili jeen niern> d 4to R&Dn,"danoszą w i cićmdo fair playsiauczciwej konkurencji iapremiowaćnto, że firmys– lalskee

  W tymykap">kściempowtn>duył, że zadanitem-inleada zdrowi powi no lekowych, jak i nielekowych.v>

  rakt20;Do danip-ają służkćmwłaś=1i te narzędzi spodilateacią Agencji Badań Medycznych, bo niezależnie od dani, że NCN i NCBR ainansują powtribiemproduktu, na kapeec musimy w jakiś sposób sainansowa z pilotażm– i to jużnieę dzieje – ime też4badani ,4np. badani ssiekomercyjna, czy dan produkt konkretny jeen do zastosowa=1c w Polsce,4czy cziała w lalskem syenteie ochrocy zdrowi (…),pczy caje efekty, jakichioczekujemyrakt21; rakt11; wyjaśnił.(PAP)v>

  autor: Mateusz Babak (https://oddec:/wowiscwpolsce.pap/abc">PAPmNwisc w Polscescla)v>

  fot. Mirosław Wójcik, podczas  III Kongllsu Wyzwań Zdrowotnych (Heal h Challenges Congllsssrakt11; HCC)v> <> sss <> ssss=="main-menu> a--merms418 s- agsain

 • Agencja Badań Medycznych a> ettps://oddechzycia.pl/ufaqs/abcaktualnoscicminlea <-zdrowi -pracujemy-scd-agencja-badane-3dycznych/#respon:vain-menulate-shad -dtn late-shad -dtn-corm> s"> s dD" hrefDodaj kom> arz na4temat: "1 |"s="bf-icon fa fa-lie-bouyc s darzai"> 0 ba a>sss <> s="logo-col shad - mndldi ss="item-titlshad - mndldi late-shad -dtn rankrdefaultimg id="siocial-itfa fa-life-bouyshad -al sbf-icon number">10 ba <> sss/div>ss="item-titlsoaqslu-itemfacebook-ren d -ren nech u>https://oddechzycwww.facebook.cor/shad rnce"?u=ddech%3A%2F%2Fia.pl/ufaqs/ab%2Faktualnosci%2Fminlea <-zdrowi -pracujemy-scd-agencja-badane-3dycznych%2F dDlank" _blank\pllow"nofollow"f-icon fs-button-eo\ponclick="window.open(this.ps:/, 'shad -facebook','left=50,top=50,width=600,pe-wid=320,toolba<=0');plltuclie-lse;"ass="item-titlfa-ls="bf-icon fa fa-lie-bouyfacebookrss="item-titl-post_ech u>Facebook ss="item-titlnumber">10 la ss="item-titlsoaqslu-itemtwi-fad-ren nech u>https://oddechzyctwi-fad.cor/shad ?text=Minlea <+Zdrowi +%26%23kt11%3B+pracujemy+scd+Agencj%C4%85+Bada%C5%84+Medycznych @ia.pl/ufaqs&url=ddech%3A%2F%2Fia.pl/ufaqs/ab%2Faktualnosci%2Fminlea <-zdrowi -pracujemy-scd-agencja-badane-3dycznych%2F dDlank" _blank\pllow"nofollow"f-icon fs-button-eo\ponclick="window.open(this.ps:/, 'shad -twi-fad','left=50,top=50,width=600,pe-wid=320,toolba<=0');plltuclie-lse;"ass="item-titlfa-ls="bf-icon fa fa-lie-bouytwi-fad lhoro ss="item-titl-post_ech u>Twi-fad scla < <> sssssclrtibsm <-mg pimask din-menuav"imi av"imi-80 photosipe-wid="80" width="80" ="imabs-crcsk" {"baseurl":"/oddechzycconuco.grav"imi.cor\/av"imi\/","sizes":{"80":"e6d8f1ec3f8340b98300a2869d461f46?s=80&d=mm&r=e","160":"e6d8f1ec3f8340b98300a2869d461f46?s=160&d=mm&r=e"}} d="imas://oddechzycconuco.grav"imi.cor/av"imi/e6d8f1ec3f8340b98300a2869d461f46?s=80&d=mm&r=e"/a /d class=="main-menuauthor-nech 4heharegctypo
 • Oa.pl/ Żkowa class=div> s"sub-menu"author-soaqslu-a-lsimg id="snav> spain-menulau-nech 4heharegctypo cial-ite-bouyarrow left","dayNaid="snp"/div>spain-menunech 4heharegctypoProgram P>mocy Dzieciom SPES rakt11; wsparcie cow dzieci w ciężkim tribiemklinlcznymscla p> = i id= s="main-menu tp:-fmen""/div>spain-menulau-nech 4heharegctypo cial-ite-bouyarrow r lhoro p"/div>spain-menunech 4heharegctypoKto wytriwi zaświ dcze24 lekars\ie w ramach utriwy Za Żkowem?scla p> = i > content <> ss="main-menulate-lloadad"a is="containers ntent-hehareg sh-t2 sh-s1 multirneb
 • cial-ithetext lloadade mens-hehareg">Może cinieę spodoba z rówsież = ali id=ttps://o#lloadad mens_1790860784_2menu-itemother-link" ="imatogghrefneb cial-ithetext lloadade mens-hehareg">Weęcej od autora = ali i iv cls="containerneb-pan" dirneb- men dirneb- menadadjax-sea "m edeitemlloadad mens_1790860784_1m> i id= s="main-menudirpaginder_ashow-sear menumerm-non" :"Da_faul v class="containerclearegiclearegcnhumbnreadclearegcnb-24bsm-pure" s>
  las="coain-menulate-4673 _type men andard tribe-no-ren late-dhumbnreadniclearegc-itemclearegc-itecnhumbnreadclearegc-itecnb-24 menumerm-6"di=="main-menu-itec i id=="main-menunerm-badges floadad"ass="item-titlnerm-badge merm-6mlhttps://oddechzycia.pl/ufaqs/abcaktualnoscic">Aktualności la =div> Lek bezliecznyioczami dzieckasss/d class=dp>section> iv> di=="maain-menulate-4668 _type men andard tribe-no-ren late-dhumbnreadniclearegc-itemclearegc-itecnhumbnreadclearegc-itecnb-24 menumerm-6"di=="main-menu-itec i id=="main-menunerm-badges floadad"ass="item-titlnerm-badge merm-6mlhttps://oddechzycia.pl/ufaqs/abcaktualnoscic">Aktualności la =div> Dr Andrzej Pogorzelske nowymykapsultanitemds. a muób 1łucsdziecisss/d class=dp>section> iv> di=="maain-menulate-4656 _type men andard tribe-no-ren late-dhumbnreadniclearegc-itemclearegc-itecnhumbnreadclearegc-itecnb-24 menumerm-6"di=="main-menu-itec i id=="main-menunerm-badges floadad"ass="item-titlnerm-badge merm-6mlhttps://oddechzycia.pl/ufaqs/abcaktualnoscic">Aktualności la =div> Chaos wioliece zdrowotnej scd dziećmisss/d class=dp>section> iv> di=="maain-menulate-4653 _type men andard tribe-no-ren late-dhumbnreadniclearegc-itemclearegc-itecnhumbnreadclearegc-itecnb-24 menumerm-6"di=="main-menu-itec i id=="main-menunerm-badges floadad"ass="item-titlnerm-badge merm-6mlhttps://oddechzycia.pl/ufaqs/abcaktualnoscic">Aktualności la Pielęgniarki wiszkołach pot"dabne od zarazsss/d class=dp>section> iv> dissdiv> s="logo-col dirpaginder_a dirch sipaginder_a :"Da_faul menumerm-non" >
 • ; i bs_ch s_pagindee_994466838 {"> ,"dayNamde> div> ettpllow" tp:\tgo-col dtn-dirpaginder_a tp:\ id=""Od="imaitem994466838 dD" hrefNastępnyimg id="Następne cial-ite-bouya659 r earzai"> div> e /="main-menudirpaginder_ashow-sear menumerm-non" :"Da_faul v clas /="main-menudirdeferrena18\/show-sea"eitembsd_lloadad mens_1790860784_"m"/div=/head> ; i bs_deferren_18\/reg_bsd_lloadad mens_1790860784_" {"> ection>contenttitemrarm> s- clpldee-3418s in-menurarm> s- clpldee rarm> s- clpldee-multiplemprovis="s-"m"/div/="main-menudirrarm> s-how-sea"> <> ss"sub-menu"navrnebsain
 • mlhttps://o#wordpllssr797709941rrarm> ucontent= rohrefneb< ="imatogghrefneb s darzai"> arzescla i isnu-cial-ite-cebookrrarm> mlhttps://o#e-cebookr1756710863rrarm> ucontent= ="imatogghrefneb< ="imadeferrenainl/="1756710863 arzescla i iv> e av> iv clss/="main-menuax-sea neb-pan" multirwordpllssrrarm> ucontent= itemwordpllssr797709941rrarm> ucontent=>>contenttitemrarm> s- clpldee-3418s in-menurarm> s- clpldee"> s/="maitemllspon:vain-menurarm> ullspon:vp ullply-nech u>s="containers ntent-hehareg sh-t2 sh-s1" ss="itcial-ithetext">Zateaw odpowiecź ullply-link" ps://ocaktualnoscicminlea <-zdrowi -pracujemy-scd-agencja-badane-3dycznych/#respon:vatryle="display:non";">Anuluj odpowiecź la malllh> < isanda antent/oddechzycia.pl/ufaqs/abnt\/uprm> s- mennce":e-ithotemfmen"titemrarm> andau in-menurarm> uandau novalidadav clssi=="main-menut\/soaqslulogiashidge:\a is="containert\/soaqslulogiasrapncatewi-h">Capncat wi-h:=div> d+jsd&mode=logia&provis="=Facebook&redircat_to=ddech%3A%2F%2Fia.pl/ufaqs/ab%2Faktualnosci%2Fminlea <-zdrowi -pracujemy-scd-agencja-badane-3dycznych%2F clss="imaprovis="="Facebook clssgo-col dtn soaqslulogiasdtn soaqslulogiasdtnye-cebook wi-h-fa-ls="bf-icon fa fa-li bsfiyfacebookr div> et clssllow"nofollow" clssps://oddechzycia.pl/ufaqs/abc anelcogowa=1c?antent/wordpllss_soaqsl_auth> d+jsd&mode=logia&provis="=Googhr&redircat_to=ddech%3A%2F%2Fia.pl/ufaqs/ab%2Faktualnosci%2Fminlea <-zdrowi -pracujemy-scd-agencja-badane-3dycznych%2F clss="imaprovis="="Googhr clssgo-col dtn soaqslulogiasdtn soaqslulogiasdtnygooghr wi-h-fa-ls="bf-icon fa fa-li bsfiygplusr div> et clssllow"nofollow" clssps://oddechzycia.pl/ufaqs/abc anelcogowa=1c?antent/wordpllss_soaqsl_auth> d+jsd&mode=logia&provis="=Twi-fad&redircat_to=ddech%3A%2F%2Fia.pl/ufaqs/ab%2Faktualnosci%2Fminlea <-zdrowi -pracujemy-scd-agencja-badane-3dycznych%2F clss="imaprovis="="Twi-fad clssgo-col dtn soaqslulogiasdtn soaqslulogiasdtnytwi-fad-wi-h-fa-ls="bf-icon fa fa-li bsfiytwi-fad lhoroLogia wi-h Twi-fad = ali i =="main-menut\/soaqslulogiashidge:-in reg">section>ection>="main-menu oee-imand ">sp>Twoj adlls e-mread24 bedzie op: { kowa=y.v> sptem-titlrarm> u mtem-titlrarm> "titemrarm> sipllitl45= rowitl10 darzairequircdigarue" placehols="="Twójykom> arz">setextareclh> sptem-titlauthor- v> mrea- mrea"ain-menu>mrea"titem>mrea"t_typeftext" valupef"isizetl45= placehols="="Twójy>mrea"t/>v> v> <="main-menugghcptch gghcptch_v2u>s="coitemgghcptch_rcaaptcha_2133496293"ain-menugghcptch_rcaaptcha">sectio iv> enoscscrip /div> /="matryle="width: 302px;"p /div> /="matryle="width: 302px;ipe-wid: 422px;i meier_a: lloadsea;"p /div> /="matryle="width: 302px;ipe-wid: 422px;i meier_a: ebsoluta;"p /div> horfrcmpp /div> /ectio iv> /ectio iv> /="matryle="bor_lo tryle: non";4bottom: 12px;ileft: 25px;imargia: 0px;i adareg: 0px;ir-wid: 25px;ibackground: #f9f9f9;ibor_lo: 1px solid #c1c1c1;ibor_lo radius: 3px;ipe-wid: 60px;iwidth: 300px;"p /div> setextarecl iv> /ectio iv> sectio iv> e/noscscripsptem-titlandaasubmi:\c -submi:\tgo-col rarm> -submi:\tvalupefWyślijykom> arz"t/> sinput _type'"> _ men_ID'tvalupe'3418'tite'rarm> _ men_ID't/ _ a:"Dz'tite'rarm> _ a:"Dz'tvalupe'0't/ <> < is anda> /div> s="logo-col neb-pan" multire-cebookrrarm> ucontent= iteme-cebookr1756710863rrarm> ucontent=>s /="main-menudirdeferrena18\/show-sea"eitembsd_1756710863 ; i bs_deferren_18\/reg_bsd_1756710863 {"> ulate-id":3418,"provis="":me-cebook","_col-ring":"tdee":"1|1|0ob"]tps:\"ht full-widurl":nterac"mu-iter,"viewu011: { _Cprm> s::18\/_rarm> _ clpldee"Text":"Dz_]tps:\1":"htt_ps:\/\dmin-ajax.php","nonce":"fremove_du/ld+jsdzie"0ob"_col-ring":"tdee":"1|1|0ob"]tps:\"ht full-widurl'; < <> sssssss="content-wral-sm-4 sideba <> ssasideeitemsideba ary earzailabel="Primary Sidebas="coitemfiac-4330-1419358946"ogo-col diacn"> <-mg in-menudiacn"mtps: s://oddechzycia.pl/wp-content/uploads/2018/04/baner_r5/affloveen_dziewczy=ka1="RespimaskKamezelka 1 (ią a kauumaa)" />scla iv> s iv> s iv> s="coitemficnhumbnrea-clearegc1-"mtgo-col h-ni w-nt primary-sideba sptem-titls ntent-hehareg sh-t2 sh-s1 mmenumerm-6"di i id= ssaips://oddechzycia.pl/abc-muko/aktualnoscic" nu-item menulink"> <> sss="itcial-ithetext mmenumerm-6"di Aktualnościdiv> /e /div> div> i i id p"/div> /="main-menudirpaginder_ashow-sear menumerm-6 :"Da_faul bs-clis="-firte-iiteml v> /="main-menuclearegiclearegcnhumbnreadclearegcnb-1m> ">
  i id/ettpD" hrefWa":"D Alseat Foundder_a agradzc scisowcn> za piapeers\ie odkrbc-m w musowiscydozie d="imas://oddechzycia.pl/wp-content/uploads/2018/04/baner_r6/cf_ agrody-86x64="Resp="imabs-crcsk" {"baseurl":"/oddechzycia.pl\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/mz.jpg6\/","sizes":{"86":"cf_ agrody-86x64="Re","210":"cf_ agrody-210x136="Re","1920":"cf_ agrody="Re"}}"v claain-menu-mg-hols="sips://oddechzycia.pl/abc-mukowowisc/wa":"D-alseat-foundder_a- agradzc-scisowcow-za-piapeers\ie-odkrbc-m-w-musowiscydozieys=" div>
  Wa":"D Alseat Foundder_a agradzc scisowcn> za piapeers\ie…> div><> < =="main-menulate-metc"> <> sss="itcial-itnimp">i id/ettpD" hrefUniwersydan Kaliandnijski wiS"itDianipuruchamea rakt20;fagowerakt21; c> auemdo walki z suseabakterzami d="imas://oddechzycia.pl/wp-content/uploads/2018/04/baner_r6/szlital_pkowint-86x64="Resp="imabs-crcsk" {"baseurl":"/oddechzycia.pl\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/mz.jpg6\/","sizes":{"86":"szlital_pkowint-86x64="Re","210":"szlital_pkowint-210x136="Re","1920":"szlital_pkowint="Re"}}"v claain-menu-mg-hols="sips://oddechzycia.pl/abc-mukowowisc/uniwersydan-kaliandnijski-w-san-diani-uruchamea-fagowe-c> aue-douwalki-z-suseabakterzamiys=" div> aue-douwalki-z-suseabakterzamiystem-titllate-ps: late-nech udiv> Uniwersydan Kaliandnijski wiS"itDianipuruchamea…> div><> < =="main-menulate-metc"> <> sss="itcial-itnimp">i id/ettpimaskLek bezliecznyioczami dziecka dD" hrefLek bezliecznyioczami dziecka d="imas://oddechzycia.pl/wp-content/uploads/2018/04/baner_r6/lek-86x64="Resp="imabs-crcsk" {"baseurl":"/oddechzycia.pl\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/mz.jpg6\/","sizes":{"86":"lek-86x64="Re","210":"lek-210x136="Re","1859":"lek="Re"}}"v claain-menu-mg-hols="sips://oddechzycia.pl/abc-mukowaktualnosciclek-bezlieczny-oczami-dzieckays=" div> Lek bezliecznyioczami dzieckass div><> < =="main-menulate-metc"> <> sss="itcial-itnimp">i id/ettpimaskAndrzej Pogorzelske dD" hrefDr Andrzej Pogorzelske nowymykapsultanitemds. a muób 1łucsdzieci d="imas://oddechzycia.pl/wp-content/uploads/2018/04/baner_r6/pogorzelske-86x64="Resp="imabs-crcsk" {"baseurl":"/oddechzycia.pl\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/mz.jpg6\/","sizes":{"86":"pogorzelske-86x64="Re","210":"pogorzelske-210x136="Re","1072":"pogorzelske="Re"}}"v claain-menu-mg-hols="sips://oddechzycia.pl/abc-mukowaktualnoscicdde mdrzej-pogorzelske-nowym-kapsultanite-dn beorob-pluc-dzieciys=" div> Dr Andrzej Pogorzelske nowymykapsultanitemds. a muób 1łuc…> div><> < =="main-menulate-metc"> <> sss="itcial-itnimp">
 • ; i bs_ch s_pagindee_713605449 {">
  s010ob"auliewu011url":override-tleareg-setaregsre"0ob"_col-ring":"tdee":"1|1|0ob"]tps:\"ht full-widurl":nterac"bs_pmen_tlearegr,"viewu011: { _Thumbnrea_Lleareg_1_Shortcode"Text":"Dz_]tps:\1":"htt_ps:\/\dmin-ajax.php","nonce":"fremove_du/ld+jsdzie"0ob"> s010ob"auliewu011url":>
  ,"dayNamde> div> ettpllow" tp:\tgo-col dtn-dirpaginder_a tp:\ id=""Od="imaitem713605449 dD" hrefNastępnyimg id="Następne cial-ite-bouya659 r earzai"> div> sss="itcial-itdirpaginder_aslabel labelil l1 od 2 | = iv> s iv> s iv> s="coitemtext-6mtgo-col h-ni w-t primary-sidebas="containers ntent-hehareg sh-t2 sh-s1" ss="itcial-ithetext">saips://'#MUKOODPOWIEDZIALNI'>#MUKOODPOWIEDZIALNI la scla
  s="coitemtext-7mtgo-col h-ni w-t primary-sidebas="containers ntent-hehareg sh-t2 sh-s1" ss="itcial-ithetext">saips://'Mukoszkolante'>Mukoszkolante la scla s/aside <> ssse ss="content-wraoads/-
   /="main-menurow"di sss="content-wral-sm-4"> <> ssasideeitemsideba ary earzailabel="Fnot < - Cfuuman1aSideba<\t" clscopenu-itescope" " cl_typefddecszycschema.org/WPSideBmiv cl sss="coitemtext-11mtgo-col h-ni w-bg w-bg-969696 w-nt anot v>
   Grupa Walka o Zdrowie trong> to Namutrin24 rozbudowywana lla anda sportali -3dycznych cow lekaruy, fada ceutn> .v> Oa.pl/ Żkowa rakt11; Musowiscydozascla | https://oddechzycwalkaozdrowie/abc">Walka o zdrowie la | https://oddeczycpokonaccukrzyce/abc">Pokonać Cukrzycę la | https://oddeczycmukoszkolantec">MusoSzkoła la | https://oddeczycdzienweatraczkantec">Dzień Weatraczka la | https://oddeczycdruzynaia.pl/untec">Drużkna Oa.pl/uscla > ssse aside <> s="content-wral-sm-4"> <> ssasideeitemsideba ary earzailabel="Fnot < - Cfuuman2aSideba<\t" clscopenu-itescope" " cl_typefddecszycschema.org/WPSideBmiv cl sss="coitemtext-9mtgo-col h-ni w-bg w-bg-969696 w-nt anot rtal dwidth="280sipe-wid="54: />v> sstrong>Grupa KrakowskiPortalnte trong> to część Krakowskiej Pla anday Inanda cyjnaj, w ramach ktn>d j tworzymy serwisyy a Krakow siaokold+.v> www.kobietcwkrakowie/abscla | https://oddechzycwww.krakowskiportalnten">www.krakowskiportalntescla > ssse aside <> s="content-wral-sm-4"> <> ssasideeitemsideba ary earzailabel="Fnot < - Cfuuman3aSideba<\t" clscopenu-itescope" " cl_typefddecszycschema.org/WPSideBmiv cl sss="coitemtext-1"mtgo-col h-ni w-bg w-bg-969696 w-nt anot v> sstrong>Grupa Mtpicy Ina to wsparcie markearegowe z zakllsu usługmprofesjonalnych: -3dyckna, fada cja, ią o i NGO (organizacjispozarządowych, ttowarzyszeń, towarzyst > ssse aside <> ssse ection s="content-wrapy-anot <\l v> /="main-menuraoads/-
    v> /="main-menurow"di s="content-wral-lg-1"ml v> /="maitemm> u-anot <\tgo-col m> u anot u-how-sea"erohrefnavigatent= i clscopenu-itescope" " cl_typefddecszycschema.org/S" cNavigatentE" m> c clclsnavontaineranot u-">
     v>s"suitemenot u m> u in
    • u--itec1179\tgo-col m> uc-itemm> u--itecawesomu-itemm> u--itecobjcatemu-itemim-fade nim-fadeem> u--itec1179\lhttps://oddechzycia.pl/ufaqs/abc/ruzycja/patronae-medialny-portalu-ia.pl/-ukowaiwsparcieiakcji-zbiorek-wydarzenc">Patronae medialnyscla i i slioitemm> u--itec1001\tgo-col m> uc-itemm> u--itecawesomu-itemm> u--itecobjcatemu-itemim-fade nim-fadeem> u--itec1001\lhttps://oddechzycia.pl/ufaqs/abc/ruzycja-ia.pl/-ukowac">O Fruzycji Oa.pl/ Żkowa la i i slioitemm> u--itec1034\tgo-col m> uc-itemm> u--itecawesomu-itemm> u--itecobjcatemu-itemim-fade nim-fadeem> u--itec1034\lhttps://oddechzycia.pl/ufaqs/abcnasze-poczatki-dzialalnosc-ia.pl/u-ukowac">Hi-itrza cziałalności la i i slioitemm> u--itec914\tgo-col m> uc-itemm> u--itecaweso men_ntermm> u--itecobjcate]tpsmim-fade nim-fadeem> u--itec914\lhttps://oddechzycia.pl/ufaqs/abcredakcja-ia.pl/u-ukowac">Redakcja la i i slioitemm> u--itec913\tgo-col m> uc-itemm> u--itecaweso men_ntermm> u--itecobjcate]tpsmim-fade nim-fadeem> u--itec913\lhttps://oddechzycia.pl/ufaqs/abck> ktc">✉ Kon kt la i i slioitemm> u--itec4541\tgo-col m> uc-itemm> u--itecaweso men_ntermm> u--itecobjcate]tpsmim-fade nim-fadeem> u--itec4541\lhttps://oddechzycia.pl/ufaqs/abcrodoo mlitykmaprywatnoscic">RODO / Politykm prywatności la i i ssse av> <>/div> v> /="main-menurow anot © /mz. - Fruzycja Oa.pl/ Żkowa - sttps://oddechzycia.pl/ufaqs/abc">musowiscydozascla/ ss <> s="content-wrapy-2 ral-lg-6 ral-md-6 ral-sm-6 ral-xs-1"ml v> / ss <> <> <>/div> enoscrip ( /runtentt( body ) { .body ); /="maitemfb-root">section enoscrip (/runtentt() { /runtenttw-sendFbSoscri() { ; i js,ait e-cebookrjssdk', fjs docum> .ge:E" m> sByTagNcmp('noscri')[0]; if (docum> .ge:E" m> ById(id))plltucl; js docum> .createE" m> ('noscri'); js.it id; js.s:/ "//rapncat.facebook.net/pl_PL/sdk.js#xfbml=1&w-sId=829081837276025&versent/v2.0"; fjs. a:"DzNode.insertBmand (js,afjs); window.fbAsyncInit /runtentt() { FB.inl/({ w-sId: '829081837276025', xfbml: arue, versent: 'v2.0' }); FB.Evds/.subnoscbp('rarm> .create', /runtentt(rarm> _="im) { a-lsohr.log(rarm> _="im); updada_rarm> s_d (); }); FB.Evds/.subnoscbp('rarm> .remove', /runtentt(rarm> _="im) { updada_rarm> s_d (); }); /runtenttupdada_rarm> s_d (rarm> _="im, rarm> _antent) { jQ s d here! ="im haea nhe d s }, error: /runtentt(i, b) { // todo } } ) }; }; w-sendFbSoscri(); } w-sendFbSoscri(); })(); s);} gtag('js', new Dada()); gtag('a-lfig', 'UA-69306903c1'); s coscripenoscrip /*
     ur:"Show _MENU_ > aies Teempty_tab wr:"No ="im availab w in tab wr,"infor:"Showreg _START_ to _END_ of _TOTAL_ > aies Teinfo_emptyr:"Showreg 0 to 0 of 0 > aies Teinfo_filtloedr:"(filtloed frtem_MAX_ total > aies) Tezero_rcaords":"No matchreg rcaords foundr,:" chr:"S ch:"":all_selcated_text":"All i cls nttthis ]tpsmwloe selcated. r,:" lcat_all_link":"S lcat all ]tpss Texn _" lcatr_a":"Cn S lcatr_a.mmapaginder_ang":all":"Allmmanext":"Nast\u0119pnyi,"faulious":"Paulious"},:" lcatng":rowing":0":"","_r:":jSelcated %d rowi","1r:":jSelcated 1 rowurl":dadapicklo":{:dayNcmping["niecziela"," mnieczia\u0142ek","wtorek","\u015broda","czwartek","pi\u0105tek","sobota"],:dayNcmpiShortng["nie"," mn","wt","\u015br","czw"," t","sob"],:dayNcmpiMin":["N","P","W","\u015a","C","P","S"],:mon hNcmping["Stycze\u0144ob"Lutyi,"Marzeci,"Kwiecie\u0144ob"Maj","Czerwieci,"Lipieci,"Sierpie\u0144ob"Wrzesie\u0144ob"Pa\u017adzierniki,"Listopadr,:Grudzie\u0144o],:mon hNcmpiShortng["Stycze\u0144ob"Lutyi,"Marzeci,"Kwiecie\u0144ob"Maj","Czerwieci,"Lipieci,"Sierpie\u0144ob"Wrzesie\u0144ob"Pa\u017adzierniki,"Listopadr,:Grudzie\u0144o],:nextText":"Nast\u0119pnyi,"faulText":"e","dayNaiText":"DzText":"Dzisiaj","closeText":"Gotoweurl;; i tribe_sys cl_info {"sysinfo_optin_noncwr:"6bfe778fb8","clipboard_btn_text":"Capy to clipboard","clipboard_colied_text":"Sys cl info colied","clipboard_frea_text":"Pllss \"Cmd + C\" to capy"};/* ]]> */ s coscripenoscri _type'text/javanoscri'> /* s="c><\/div>s="c><\/div>s="c><\/div>s="c><\/div>s="c><\/div>s="c><\/div>s="c><\/div>s="c><\/div>s="c><\/div>s\/div>"}; /* ]]> */ s coscrip enoscri _type'text/javanoscri'> /* */ s coscrip enoscri _type'text/javanoscri'> /* */ s coscrip enoscri _type'text/javanoscri'> /* s="c><\/div>s="c><\/div>s="c><\/div>s="c><\/div>s="c><\/div>s="c><\/div>s="c><\/div>s="c><\/div>s="c><\/div>s\/div>","translder_aing":nebs_all":"Wszystko"," abs_mod u01Jeszczeob"clghtbox_exp md":"e"wi\u0119ksz zdj\u0119cieob"clghtbox_close":"Zamknijr},"llghtboxng":not_ntentdzie"r}," men_m> ur:{"mod _m> ur:"enab wr},:"kynosaplo":{:trrcky_gap":30,:trrcky":arue," meier_a":" ft \n\ts="content-\tch si" chullsul s\">\n\t\ts="content-\tch sich sipmens-tlea\">\n\t\t\ts="content-\txn n-nech heharegcaweo\">\n\t\t\t\ts Wiadomo\u015bcis\/ \n\t\t\ts\/div>\n\t\t\ts="content-\tpmens-tleas\"d="imas ntent-scmpe\tpmens\">s\/div>\n\t\ts\/div>\n\t\ts="content-\tch si axonomy-tlea\">\n\t\t\ts="content-\tch siradaniaiessbfuumas\">\n\t\t\t\ts="content-\txn n-nech heharegcaweo\">\n\t\t\t\t\ts Kadaniaies\/ \n\t\t\t\ts\/div>\n\t\t\t\ts="content-\tpmens-tleas\"d="imas ntent-scmpe\tradaniaies\">s\/div>\n\t\t\ts\/div>\n\t\t\ts="content-\tch si agssbfuumas\">\n\t\t\t\ts="content-\txn n-nech heharegcaweo\">\n\t\t\t\t\ts agis\/ \n\t\t\t\ts\/div>\n\t\t\t\ts="content-\tpmens-tleas\"d="imas ntent-scmpe\t ags\">s\/div>\n\t\t\ts\/div>\n\t\ts\/div>\n\ts\/div>\ns\/div>","/rll_widthi011ur; /* ]]> */ s coscrip