Dostępność Kreonu 25000 dla pacjentów z mukowiscydozą

fot. Adobe
0

W ostatnim czasie, otrzymywaliśmy od podopiecznych Fundacji Oddech Życia oraz czytelników portalu i grupy wsparcia liczne sygnały o problemach z dostępnością refundowanego w mukowiscydozie preparatu zawierającego enzymy trawienne. Kreon 25000 jest kluczowym lekiem stosowanym przez osoby chore na mukowiscydozę, a jego brak lub ograniczona dostępność stwarzają poważne ryzyko dla zdrowia tych pacjentów. O sprawę zapytaliśmy Ministerstwo Zdrowia.

O to pełna odpowiedź z Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia:

Szanowny Panie Redaktorze,

uprzejmie informujemy, że dostępność leków jest na bieżąco monitorowana przez minister zdrowia oraz jednostki podległe, gdyż zabezpieczenie farmakoterapii dla polskich pacjentów stanowi jeden z priorytetów polityki lekowej. Minister zdrowia nie jest jednak organem, który kupuje leki, nie prowadzi obrotu produktami leczniczymi oraz nie ma wpływu na wielkość i ilość dostaw danych produktów na rynek polski. Rynek farmaceutyczny jest rynkiem komercyjnym ograniczonym jedynie w zakresie dopuszczania do obrotu i refundacji.

Jak wynika z danych zaraportowanych w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL), lek Kreon 25 000 jest dostępny na polskim rynku. Mogły jednak występować utrudnienia w nabyciu leku, ponieważ podmiot odpowiedzialny ogłosił wstrzymanie dostaw. Związane było to z decyzją podmiotu odpowiedzialnego/firmy farmaceutycznej, na którą minister zdrowia nie ma wpływu. Obecnie podmiot ten wznowił już dostawy produktu leczniczego na rynek, jest więc on dostępny w hurtowniach oraz aptekach ogólnodostępnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, apteka jest zobowiązana do posiadania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w ilości niezbędnej do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych ludności. Jeżeli w aptece brak jest poszukiwanego produktu, farmaceuta powinien zapewnić jego nabycie w tej aptece w terminie uzgodnionym z pacjentem. W przypadku, gdy podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej nie może zapewnić dostępu do produktu leczniczego wydawanego na receptę, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, jest obowiązany w ciągu 24 godzin poinformować o tym za pośrednictwem ZSOMPL wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Ustala on przyczyny braku tego dostępu, a następnie niezwłocznie informuje Głównego Inspektora Farmaceutycznego o braku dostępności i jej przyczynach. Po otrzymaniu tej informacji Główny Inspektor Farmaceutyczny ustala dostępność leku w obrocie hurtowym. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat nabycia wybranego produktu leczniczego w aptece, pacjent powinien skontaktować się z wojewódzkim inspektoratem farmaceutycznym.

W przypadku ograniczonej dostępności jednego leku możliwe jest wykorzystanie odpowiednika lub zaordynowanie przez lekarza produktu leczniczego o podobnym spektrum działania. Według opinii konsultanta wojewódzkiego, alternatywną technologią medyczną mogą być produkty lecznicze Pangrol oraz Lipancrea.

Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. W sytuacji, gdy następuje problem z nabyciem leku lub wątpliwości dotyczące terapii, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem prowadzącym terapię, w celu uzyskania porady lub ustalenia możliwości zastosowania alternatywnej technologii lekowej. Natomiast w sytuacji, gdy lekarz prowadzący leczenie podejmie decyzję o wprowadzeniu do terapii produktu leczniczego, który jest niedostępny, minister zdrowia może wydać zgodę na sprowadzenie leku z zagranicy w trybie importu docelowego.

Z wyrazami szacunku

Biuro Komunikacji MZ

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.