Co powoduje mukowiscydozę?

Autor
Oddech Życia

Mukowiscydoza to choroba genetyczna. Nosiciele genu odpowiedzialnego za wystąpienie mukowiscydozy stanowią około 5% ludzi rasy białej. Para dwóch nosicieli wadliwego genu ma 25% szans na chorego potomka.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udostępnień